Publikační podmínky

Advokátní kancelář JUDr. Jan Havlíček provozuje portál Právní labyrint (ISSN 2464-4730) jako prostředek uveřejňování článků, recenzí, komentářů, vybraných soudních rozhodnutí a jiných textů z oblasti právní teorie i právní praxe s cílem sdílet právní názory, postoje a myšlenky širokou veřejností.

Publikování na portálu Právní labyrint je umožněno všem autorům v případě, že jejich text splňuje formální a obsahové náležitosti. Zejména se musí jednat o původní texty, které nebyly dosud publikovány, podmínkou je řádný citační aparát zdrojů a odborná úroveň textu. Rozsah příspěvku, jeho téma ani množství příspěvků jednoho autora nejsou omezeny. Lze uveřejnit i starší texty. První odstavec textu (v rozsahu 3 řádků) musí být anotací jeho obsahu.

Články mohou být uveřejněny v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce s tím, že musí odpovídat příslušným pravopisným pravidlům. V případě použití zkratek musí tyto být řádně vysvětleny.

Advokátní kancelář JUDr. Jan Havlíček jako vydavatel a provozovatel portálu Právní labyrint do textu autorů nijak nezasahuje. Současně si však vyhrazuje právo neuveřejnit zaslané texty, mimo jiné v případě, že se jedná o texty urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak odporující právnímu řádu České republiky nebo texty, které jsou neplacenou reklamou, nebo které poškozují jméno portálu Právní labyrint, příp. Advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli příspěvek. Redakce má právo v případě jakýchkoli pochybností o závadnosti, autentičnosti, původu, kvalitě již publikovaného textu jej neprodleně odstranit z veřejné části Právního labyrintu a tento příspěvek následně odmítnout opětovně publikovat.

V případě, že text nesplňuje výše uvedené podmínky, bude na základě rozhodnutí redakční rady vrácen autorovi k přepracování. Při splnění podmínek pro publikaci je Před publikací je příspěvek připravený k uveřejnění zaslán autorovi k autorské korektuře.

Příspěvky lze zasílat ve formátu .doc, příp. .docx na adresu redakce@pravnilabyrint.cz. Text je přijat k publikaci až v okamžiku, kdy autorovi bude zasláno vyrozumění o jeho přijetí k publikaci. Tímto okamžikem nabývá nakladatel výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování textu jako autorského díla na portálu Právní labyrint, příp. v jiných vydávaných materiálech. Autorský honorář není poskytován. K jakémukoliv dalšímu publikování textu je nezbytný souhlas Advokátní kanceláře JUDr. Jan Havlíček.

Jakékoliv dotazy prosím směřujte na adresu redakce@pravnilabyrint.cz.

 

 

KONTAKTY            
Advokátní kancelář JUDr. Jan Havlíček
Masarykovo náměstí 110/64, Jihlava
T:   00420.567.215.880
www.janhavlicek.com
redakce@pravnilabyrint.cz