O nás

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. Jana Havlíčka

JUDr. Jan Havlíček je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde také složil státní rigorozní zkoušku a dále absolvoval doktorský studijní program na Katedře mezinárodního a evropského práva pod vedením školitelky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. V rámci vědecké činnosti i praxe se věnuje obchodnímu právu, občanskému právu, mezinárodnímu i vnitrostátnímu rozhodčímu řízení. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko – správní fakultě Masarykovy univerzity pracoval jako odborný garant modulu Mezinárodní obchod.

JUDr. Jan Havlíček pracuje v advokacii od roku 2009, když roku 2013 navázal na svojí advokátní činnost a založil ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JUDr. JANA HAVLÍČKA. Advokátní kancelář sídlí v Jihlavě; právní služby však poskytuje také v Praze a Brně.
Advokátní kancelář je zaměřena na korporátní klientelu, veřejnou správu a v neoslední řadě individuální klientelu. Vždy si však zakládáme na individuálním přístupu ke klientům.
V rámci výkonu advokacie spolupracujeme také s řadou jiných advokátů, insolvečních správců, daňových poradců, exekutorů, či překldatelů a dalších odborníků a znalců.

Přehled činnosti v oblasti rozhodčího řízení a akademické oblasti: Faculty of Law, Masaryk University in Brno, assistant (sub. Private International Law, International Trade Law), Arbitrator ad hoc in many inland and international arbitrations (appointed by parties or e.g. by Chairman of Chamber of Commerce in Vysočina, Czech Republic), Member of International Chamber of Commerce Young Arbitration Forum, Member of International Centre for Dispute Resolution Young & International (ICDR), the international division of the American Arbitration Association (AAA), LCIA, Member of London Court of International Arbitration Young International Arbitration Group (YIAG), Member of London Court of International Arbitration ( LCIA) Users´ Council,