Několik poznámek k otázkám fiskálního federalismu 

 Motto: „Ať to vezmeme z kteréhokoli konce, skutečnost je vždycky zajímavější, než cokoli si vymyslíte.“[1] Úvodem Problematika fiskálního federalismu patří k závažným otázkám fungování rozpočtových soustav. V důsledku nesprávného stanovení rozpočtových vztahů dochází k nárůstu ekonomických i správních nákladů. S pojmem federalismus se setkáváme častěji ve státoprávním nebo politologickém významu, nežli v oblasti finančního práva. Teorie fiskálního […]