Správní vývoj v Jihlavě (1945 – 1989)

Úvod Cílem článku bude zachytit vývoj jihlavského úřadu od roku 1945 po rok 1990. V úvodní kapitole článku bude vymezeno, jak se vyvíjel systém správy v Jihlavě po roce 1949. V této souvislosti budou objasněny správní změny v dané oblasti: míra změn orgánů a jejich působnosti. Jednou ze skutečností ovlivňující změny ve správě byla otázka slučování obcí v kontextu teritoriálních […]

Odpovědnost za činy spáchané rodičkou

Odpovědnost[1] (právní, společenská, etická) v širším významu se pojí s povinností osoby pečovat o jinou osobu, o věc, stav, nebo vztah. Nemůže vzniknout újma. Může být majetkového i nemajetkového charakteru. Odpovědnost za újmu a její náhrada je obecně stanovena[2].  Výše uvedené škody způsobené na majetku splňují podmínky trestní odpovědnosti v okamžiku, kdy se jednalo o trestný čin v jeho […]

Němci ve správě města Jihlavy

Tvorba jihlavské místní správy na vyhraněném území[2] byla v  kontextu postupně zanikajícího feudálního výrobního procesu. Proměnou procházela i monarchie, a tak zaniká absolutistická monarchie a vystřídá jiný konstituční zřízení. Postupně jsou dány podmínky pro vznik samosprávy. V souvislosti s nimi hovoříme o zrušení poddanství a o