Němci ve správě města Jihlavy

Tvorba jihlavské místní správy na vyhraněném území[2] byla v  kontextu postupně zanikajícího feudálního výrobního procesu. Proměnou procházela i monarchie, a tak zaniká absolutistická monarchie a vystřídá jiný konstituční zřízení. Postupně jsou dány podmínky pro vznik samosprávy. V souvislosti s nimi hovoříme o zrušení poddanství a o

Vývoj právní úpravy veřejných zakázek

1. Počátky právní úpravy zadávání veřejných zakázek První právní regulace zadávání veřejných zakázek údajně pochází již z roku 1535 z Francie a byla obsažená v tehdy vydaném stavebním řádu. Další vývoj musíme sledovat v širších souvislostech v kontextu s vývojem celého soutěžního práva, protože konečně i o veřejné zakázky se mezi zájemci soutěží. V tomto smyslu první známá právní úprava v rakouské monarchii […]

Správní organizace Podkarpatské Rusi v meziválečném Československu

Připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice Nejvýchodnější částí meziválečné Československé republiky se stala v souladu s ustanovením malé saint-germainské smlouvy z 10. září 1919 Podkarpatská Rus. O jejím připojení k Československé republice se začalo uvažovat již v roce 1918, kdy na sjezdu v Homesteadě se část podkarpatoruské emigrace pro toto řešení vyslovila jako pro jedinou z […]

Změna osoby poplatníka jako prostředek snížení daně z nabytí nemovitých věcí

Spolu s rekodifikací soukromého práva[1] došlo k 1. 1. 2014 i k významným změnám v daňové oblasti. Jednou z nich je zrušení zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,[2] což však neznamená zrušení daňového zatížení transferů vlastnictví majetku. Zdanění a darování je nově předmětem daně z příjmů[3] a úplatné převody vlastnictví k nemovitým věcem jsou podrobeny dani […]